Zakres usług

Kancelaria Adwokacka adwokata Tomasza Kaszuby z siedzibą w Warszawie, w ramach swojej codziennej praktyki oferuje kompleksowe usługi dla różnych kategorii klientów – od klientów indywidualnych, przez przedsiębiorców po usługi dedykowane dla jednostek samorządu terytorialnego. W zakres świadczonych usług wchodzi m.in. udzielanie pisemnych oraz ustnych porad prawnych, opracowywanie opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych, a także kompleksowa obsługa klientów związana z reprezentacją przed wszystkimi sądami, organami administracji oraz innymi instytucjami.

Pomoc może być świadczona w siedzibie kancelarii, w siedzibie klienta, bądź miejscu przez niego wskazanym lub na odległość – drogą telefoniczną lub mailową (e-porada).

Zasięg terytorialny

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej przede wszystkim na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności w na terenie m. st. Warszawy i ościennych powiatów pruszkowskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, warszawskiego – zachodniego, mińskiego, otwockiego oraz legionowskiego. Swoje usługi świadczymy również na terenie województwa zachodniopomorskiego (Szczecin i okolice). Możliwe jest także – tak osobiste jak i przy pomocy współpracujących kancelarii adwokackich i radcowskich – świadczenie usług prawnych, w szczególności zastępstwa procesowego na terytorium całego kraju.

Zapytaj o nasze usługi:

[contact-form-7 id="65" title="uslugi"]

Dziedziny praktyki

Pomoc prawna obejmuje usługi z zakresu między innymi takich dziedzin jak:

prawo cywilne

 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję)
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • sprawy o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych
 • windykacja należności
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

prawo pracy

 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących odwołań od wypowiedzenia umów o pracę, odpraw, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, kar porządkowych, świadectw pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, diet i ryczałtów za noclegi i innych z zakresu prawa pracy,

prawo gospodarcze

prawo upadłościowe i naprawcze

prawo administracyjne

prawo karne, w tym prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń

 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach: postępowania karnego, wraz z postępowaniem kasacyjnym
 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in.: składanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny
 • reprezentowanie pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela posiłkowego
 • reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym