Sprawy z zakresu prawa korporacyjnego obejmują kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego – tj. spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Typowymi usługami, przy których uczestniczy kancelaria są:

  • doradztwo prawne z zakresu przepisów dotyczących funkcjonowania spółek handlowych, zarówno prawa polskiego jak i obcego,
  • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenie i opiniowanie umów spółek i statutów spółek akcyjnych,
  • przygotowywanie dokumentów oraz formularzy w postępowaniach rejestrowych oraz reprezentacja Klientów w tych postępowaniach,
  • obsługa transakcji zbycia udziałów lub akcji spółek kapitałowych oraz procesów podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego oraz doradztwo przy powyższych transakcjach,
  • obsługa tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń.