PRAWO KARNE

 

adwokat prawo karne

 

Kancelaria Adwokacka Tomasza Kaszuby specjalizuje się w prowadzeniu dla swoich klientów spraw z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz spraw o wykroczenie. Usługi obejmują reprezentację zarówno interesów osób podejrzanych oraz oskarżonych jak i pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa na każdym etapie postępowania – od zatrzymania, aż do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd odwoławczy, a także w postępowaniach nadzwyczajnych, wszczynanych po uprawomocnieniu się wyroku. Reprezentujemy także interesy pokrzywdzonych osób prawnych, np. w sprawach z ustawy prawo własności przemysłowej.

Usługi kancelarii z zakresu prawa karnego obejmują:

 • obronę oskarżonego na każdym etapie postępowania, tj.
  • w postępowaniu przygotowawczym (śledztwo, dochodzenie)
  • w postępowaniu przed sądem I oraz II instancji
  • w postępowaniu wykonawczym
 • w postępowaniach po uprawomocnieniu się wyroku (w sprawach o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie i niesłuszne stosowanie środków przymusu, w sprawach o ułaskawienie, w sprawach o wydanie wyroku łącznego)
 • w postępowaniu kasacyjnym
 • w postępowaniu o wznowienie postępowania
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego

PRZYKŁADOWE KATEGORIE SPRAW Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO

Do typowych spraw pojawiających się najczęściej w praktyce kancelarii, w których reprezentujemy naszych klientów w sprawach karnych należą między innymi:

 • sprawy o przestępstwa narkotykowe
 • sprawy o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem narkotyków, niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów)
 • sprawy o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (zgwałcenie, pedofilia, rozpowszechnianie pornografii)
 • sprawy o przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, uszkodzenie mienia, paserstwo, zabór pojazdu)
 • sprawy o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, bójka i pobicie)
 • sprawy o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (tzw. white collar crimes)
 • sprawy z ustawy prawo własności przemysłowej

Zapraszamy również do lektury artykułów dotyczących prawa karnego na blogu kancelarii pod adresem: justlaw.pl/prawo-karne.

TOMASZ KASZUBA, ADWOKAT. PRAWO KARNE – WARSZAWA