Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

odszkodowanie za wypadek warszawa

Brałeś w ostatnich 20 latach udział w wypadku komunikacyjnym? Nawet w przypadku Twojej częściowej winy za to zdarzenie możliwe jest uzyskanie stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia za Twoją krzywdę. Pomożemy Ci w tym.

Odszkodowania komunikacyjne

W naszej praktyce często zdarza się, że osoby zwracające się o poradę w zakresie odszkodowań nie mają wiedzy o tym, że mogą dochodzić odszkodowania nawet jeśli ponoszą częściową winę za wypadek. Możliwości dochodzenia odszkodowania nie wykluczają sytuacje, kiedy poszkodowany sam wtargnął na jezdnię (np. przy czerwonym świetle), nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, jechał z pijanym kierowcą czy też wymusił pierwszeństwo przejazdu. Co więcej, możliwości dochodzenia odszkodowania w związku z wypadkiem drogowym nie przekreśla także wyrok skazujący osobę, która zamierza dochodzić odszkodowania. Niech za przykład posłuży sytuacja z naszej praktyki. Jakiś czas temu udało nam się wywalczyć wysokie odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dla osoby, która została potrącona w czasie, kiedy leżała na jezdni będąc w stanie upojenia alkoholowego. Doznała ona na skutek wypadku poważnych obrażeń. Przypadek ten uczy, że warto skonsultować dany przypadek z prawnikiem przed podjęciem decyzji o odpuszczeniu dochodzenia należnego z OC sprawcy odszkodowania.

Obowiązkowe OC kierowcy – co oznacza

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych nakłada na każdego posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC. Polisa OC przenosi odpowiedzialność za wypłatę świadczeń odszkodowawczych na firmę ubezpieczeniową – dzięki temu możesz pozwać według wyboru zarówno sprawcę wypadku, jak i jego ubezpieczyciela. Dzięki temu możesz także pozbyć się dylematu, czy warto dochodzić odszkodowanie, kiedy sprawcą wypadku był twój bliski – np. współmałżonek. Obowiązkowa polisa OC zapewni Tobie i innym uczestnikom wypadku stosowne odszkodowanie i jednocześnie uchroni bliską Ci osobę przed koniecznością zapłaty z własnej kieszeni.

Nieznany sprawca wypadku a odszkodowanie

Niejednokrotnie zdarza się, że sprawca wypadku pozostaje nieznany – na przykład pojazd, który wymusił pierwszeństwo przejazdu albo zmusił kierującego innym pojazdem do ucieczki na pobocze odjechał z miejsca wypadku. Dość często zdarza się w praktyce, że osoba powodująca wypadek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, bądź kierująca bez uprawnień a nawet wbrew sądowemu zakazowi ucieka z miejsca wypadku z obawy przed dodatkową, surową odpowiedzialnością karną. Jednakże i w takich przypadkach uzyskanie odszkodowania jest jak najbardziej wykonalne – wspomniana wyżej ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wprowadziła bowiem instytucję – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. O świadczenie z funduszu można zwrócić się w każdym przypadku, kiedy sprawcy wypadku nie udało się ustalić bądź ustalony sprawca nie miał aktualnej polisy OC. Więcej o UFG można dowiedzieć się na jego stronie internetowej.

Komu przysługuje odszkodowanie powypadkowe?

Reasumując powyższe, odszkodowanie należy się:

 • Każdemu, kto został poszkodowany w wypadku drogowym o ile nie ponosi on wyłącznej winy za jego spowodowanie. Przypisanie osobie wyłącznej winy za spowodowanie wypadku wbrew pozorom zdarza się rzadko w postępowaniu cywilnym,
 • Kierowcy nie będącemu wyłącznym sprawcą, pasażerom – w tym pasażerom sprawcy wypadku, pieszym, rowerzystom, tj. wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
 • Poszkodowanym w przypadku, kiedy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, nie udało się go ustalić bądź nie posiadał ubezpieczenia OC,
 • Wszystkim osobom najbliższym osoby, która poniosła śmierć w wyniku wypadku (sprawdź też: zadośćucznienie za śmierć osoby bliskiej).

Jakich świadczeń można domagać się od sprawcy wypadku lub ubezpieczyciela?

Osoba poszkodowana w wypadku drogowym może ubiegać się o przyznanie jej:

 • Odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów (koszty leczenia, koszty uszkodzonego mienia, naprawy pojazdu)
 • Odszkodowania z tytułu utraconych zarobków
 • Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (często jest to największy składnik odszkodowania)
 • Renty

Osoba najbliższa śmiertelnej ofiary wypadku drogowego może walczyć o odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia, opieki nad poszkodowanym oraz kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną oraz zadośćuczynienie za krzywdę doznaną śmiercią osoby bliskiej – również w tym przypadku jest to często świadczenie o znacznej wysokości.

Na czym polega nasza pomoc w sprawach o odszkodowania powypadkowe?

Oferujemy wszechstronną pomoc w sprawach dotyczących wypadków drogowych. Reprezentujemy klientów na obszarze całego kraju. Nasza pomoc, w zależności od potrzeb i zastanego stanu sprawy może polegać na:

 1. Uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji wypadku,
 2. Pozyskaniu dokumentacji medycznej
 3. Reprezentacji poszkodowanych (jak również sprawców) w postępowaniu karnym
 4. Reprezentacji poszkodowanych w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń – przygotowanie dokumentacji, zgłoszenie szkody, korespodencja z zakładem ubezpieczeń, odwołanie od zaniżonej kwoty odszkodowania,
 5. Przygotowanie pozwu oraz reprezentacja poszkodowanych w postępowaniu przed sądem cywilnym – w obu instancjach.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]