Sprawy o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Śmiertelny wypadek może zdarzyć się w wielu okolicznościach – tj. na skutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy czy innego nieszczęśliwego zdarzenia. Bez względu na przyczyny nagła i niespodziewana śmierć osoby bliskiej zawsze powoduje ogromnych szok, ból i cierpienie osobom najbliższym. Trauma po stracie osoby bliskiej wpływa najczęściej na stan zdrowia i powoduje ogromne spustoszenie w psychice najbliższych. Kancelaria Adwokata Tomasza Kaszuby udziela profesjonalnego wsparcia prawnego w tych ciężkich dla rodziny chwilach, pomagając w uzyskaniu należnych świadczeń za śmierć osoby bliskiej.

Czy sprawa o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej jest warta zachodu ?

Z całą pewnością żadne pieniądze nie są w stanie wynagrodzić w całości krzywdy, jaką niesie śmierć osoby najbliższej, jednakże pieniądze uzyskane z tego tytułu z pewnością złagodzą skutki tego tragicznego zdarzenia. Uzyskane, zazwyczaj niemałe kwoty, pozwolą w szczególności żyć na dotychczasowym poziomie, pomimo utraty dochodów związanych ze śmiercią członka rodziny. Mogą one być też przeznaczone na leczenie skutków traumy po śmierci osoby bliskiej. Osoba obowiązana do naprawy szkody pokrywa też wszelkie koszty związane z pochówkiem. Bardzo istotnym składnikiem świadczenia za śmierć osoby bliskiej jest również zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby bliskiej – najczęściej jest ono wielokrotnie wyższe niż pozostałe składniki.

Kto może dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć osoby bliskiej ?

Nie ma zamkniętego kręgu osób, które mogą dochodzić takich świadczeń. Istotne znaczenie ma bliskość relacji, jaka łączyła zmarłego z osobą, która występuje z roszczeniem. Najczęściej świadczenia zasądzane są dla najbliższej rodziny, tj. małżonków, dzieci, rodziców, ale też dla dziadków oraz wnuków. Z powodzeniem prowadziliśmy także sprawy, w których osobą zmarłą był ojczym czy też ojciec dziecka, które w momencie jego śmierci jeszcze się nie narodziło. Zakłady ubezpieczeń najczęściej odmawiają w takich sytuacjach wypłaty. Jak jednak wskazuje nasze doświadczenie z ław sądowych, postępowanie ubezpieczycieli jest niezgodne z prawem.