Odszkodowania

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw odszkodowawczych na rzecz klientów indywidualnych. Pomagamy w wycenie wielkości należnego odszkodowania, występujemy do ubezpieczycieli o wypłatę odszkodowań i stosownego zadośćuczynienia, prowadzimy sprawy sądowe w razie braku wypłaty lub zaniżenia należnych poszkodowanym kwot. Na chwilę obecną zakończyliśmy pomyślnie dla naszych Klientów ponad 100 spraw tego rodzaju. Do najczęściej prowadzonych przez nas kategorii spraw o odszkodowania należą:

Sprawy o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Najczęściej prowadzone w przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W takich sytuacjach osoby najbliższe osoby zmarłej w wypadku komunikacyjnym uprawnione są do dochodzenia zadośćuczynienia za jej śmierć jeśli od wypadku nie minęło więcej niż 20 lat. Odszkodowania można dochodzić nawet, jeśli poszkodowany (osoba zmarła) przyczynił się do wypadku, a także w przypadkach, kiedy sprawca wypadku nie został wykryty przez organy ścigania.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Możliwość żądania odszkodowania przysługuje pieszym, rowerzystom, pasażerom, kierowcom, motocyklistom – uczestnikom ruchu drogowego. Odszkodowania można dochodzić również, jeśli poszkodowany przyczynił się do zdarzenia. Uzyskanie odszkodowania jest więc również możliwe, jeśli pieszy znajdował się w stanie nietrzeźwości, kiedy pasażer pojazdu nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa czy też kiedy pieszy wtargnął na jezdnię poza przejściem dla pieszych lub na czerwonym świetle.

 Odszkodowania za potknięcia i poślizgnięcia na chodnikach

Stan chodników w wielu polskich miejscowościach pozostawia wiele do życzenia. Niejednokrotnie zdarza się, że są one nierówne, nie odśnieżone. Jeżeli miałeś wypadek spowodowany niedostateczną dbałością zarządcy o stan chodników, należy Ci się odszkodowanie za wszystkie szkody tym spowodowane – złamaniem czy skręceniem kończyn lub poważniejszymi konsekwencjami. Pomożemy Ci ustalić właściciela lub zarządcę chodnika i uzyskać od niego stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie za poniesioną przez Ciebie krzywdę.

Odszkodowania za wypadki przy pracy

Niektóre stanowiska pracy wiążą się z ryzykiem wystąpienia szkód osobowych pracowników. Zdarzają się na budowach, w górnictwie, w komunikacji jak również w biurach. Należy pamiętać, że niektóre kategorie zakładów pracy ponoszą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, przez co poszkodowany – lub jego rodzina – nie musi wykazywać winy pracodawcy, zaś odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śmierć pracownika należne jest o ile nie ponosi on wyłącznej winy w doprowadzeniu do szkody.

Odszkodowania za szkody na mieniu

Należne są, kiedy w wyniku działań lub zaniechań innych osób poniosłeś szkodę materialną. Do najczęstszych przyczyn należą wypadki drogowe, uszkodzenia mienia, zalania mieszkań, pożary. Dochodzimy odszkodowań zarówno od osób fizycznych jak i ubezpieczycieli, m. in. z tytułu ubezpieczenia OC czy ubezpieczenia mienia.

Wspierane organizacje pozarządowe